Kilka słów

O NAS

o nas

Nasza historia, nasze cele i nasze realizacje

Cele
  1. Pokazanie jak wojna, ubóstwo czy brak dostępu do edukacji wpływa na życie dzieci na świecie.
  2. Kształtowanie wśrod dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społeczneg, nawiązanie przyjaźni międzynarodowej ze szkolami i instytucjami w Afryce, azji i Bliskim Wschodzie.
  3. Walka z rasizmem i ksenofobią, uwrażliwienie na problemy i sytuację życiową innych, wzajemne poznawanie kultury, tradycji, nawiązanie przyjaźni, poszanowanie pokoju i szacunku do drugiego człowieka, nauka języka obcego, wykorzystanie edukacji internetu. Chęć niesienia pomocy innym.
Projekt

Projekt “Face to Face With The World” jest autorskim projektem edukacyjno – humanitarnym 

Projekt skierowany jest do wszystkich placówek oświatowych w Polsce, które nie boją się nawiązywać kontaktów, prowadzić lekcji on-line ze szkołami i instytucjami społecznymi  zAfryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Projekt zgodny z podstawąprogramową. Klasa z koordynatorem szkolnym wspólnie wybiera instytucję, szkołę – z którą chcą nawiązaćprzyjaźń..

Po prywatnym zapoznaniu koordynatora szkoły polskiej i koordynatora wybranejprzez szkołę instytucji – rozpoczynają się lekcje on-line dla dzieci, rozmowy ustala i dostosowuje do programu nauczania nauczyciel. Rozmowy prowadzone są w języku angielskim lub francuskim ( zależnie od wybranego państwa).

Zasady Uczestnictwa

1. Zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu projektu.

2. Wyznaczenie nauczyciela, który zobowiązuje się do koordynowania projektu z ramienia szkoły.

3. Zgłoszenie szkoły jako uczestnika projektu poprzez wypełnienie i podpisanie przez osobę lub osoby upoważnione przez szkołę formularza zgłoszeniowego i odesłanie jego skanu drogą mailową na nasz adres.

 

Dołącz do nas

Projekt skierowany jest do placówek edukacyjnych w Polsce. W projekcie mogą również uczestniczyć inne instytucje i placówki , które prowadzą działalność edukacyjną, jak i osoby prywatne.

Nasz Zespół

Autor Międzynarodowego projektu Edukacyjno – Humanitarnego: Face to Face ze światem .
Anna Hora Lis 
 
Miriam Mościcka – Biedak koordynator międzynarodowy
 
Izabela Jedwabna -koordynator międzynarodowy
 
Joanna Niemyjska -koordynator międzynarodowy
 
Agnieszka Sokołowska -koordynator międzynarodowy
 
Roksana Kuraczewska – koordynacja międzynarodowa
 
Anna Milerska – koordynator międzynarodowy
 
Joanna Stawska – koordynacja międzynarodowa
 
Iwona Orlicka – koordynacja międzynarodowa
NASZ ZESPÓŁ KOORDYNATORÓW programu adopcja serca
  1. Aderonke House Kenia – Iza Jedwabna Błaszczyk, Joanna Niemyjska, Miriam Mościcka Biedak
  2.  Helpng Hand project Uganda – Sara Kawka (la Francesca)
  3. Ebenezer Education Centre Kenia – Aleksandra Burkat, Natalia Narazinska
  4. Kasagama Jovia   – Heart For Africa
  5. Oduke Childrens Home Kenia – Kornelia Czubajewska
  6. Turn for Hope Organization Uganda – Magdalena Magiera
NASI PARTNERZY
Nasze certyfikaty

error: Content is protected !!
Skip to content

Zostaw swój numer, my oddzwonimy.