Nasz projekt

LEKCJE ON-LINE ZE ŚWIATEM

na czym polega projekt

Projekt dla szkół “Lekcje on-line ze Światem” skierowany jest do wszystkich placówek oświatowych w Polsce, które nie boją się nawiązywać kontaktów, prowadzić lekcji on-line ze szkołami i instytucjami społecznymi z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Projekt jest zgodny z podstawa programową. Klasa z koordynatorem szkolnym wspólnie wybiera instytucję, szkołę – z którą chcą nawiązać przyjaźń. Po prywatnym zapoznaniu koordynatora szkoły polskiej i koordynatora wybranej przez szkołę instytucji – rozpoczynają się lekcje on –line dla dzieci, rozmowy ustala i dostosowuje do programu nauczania nauczyciel. Rozmowy przeprowadzane są w języku angielskim lub francuskim (zależnie od wybranego państwa)

 

students, classroom, learn
people, group, children
cele programu
 1. Pokazanie jak wojna, ubóstwo czy brak dostępu do edukacji wpływa na życie dzieci na świecie.
 2.  Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego,
 3. nawiązanie przyjaźni międzynarodowej ze szkołami i instytucjami w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie.
 4. Walka z rasizmem i ksenofobią, uwrażliwienie na problemy i sytuację życiową innych, wzajemne poznawanie kultury, tradycji, nawiązywanie przyjaźni, poszanowanie pokoju i szacunku do drugiego człowieka nauka języka obcego, wykorzystanie w edukacji Internetu. Chęć niesienia pomocy innym. 
realizacja projektu

 

Realizacja projektu

 1. Wybranie instytucji z Azji, Afryki lub Bliskiego Wschodu – z listy przekazanej drogą mailową przez organizatora projektu.
 2. Przeprowadzenie dowolnej ilości rozmów on-line, z dziećmi, ich nauczycielami, założycielami instytucji.
 3. Bezpośrednie wsparcie dzieci potrzebujących pomocy – koordynator instytucji polskiej umawia się indywidualnie z koordynatorem instytucji z Azji, Aryki, Bliskiego Wschodu na formę, rodzaj wsparcia i współpracy.
 4. Współpraca może być zawarta bezterminowo, koordynatorzy decydują samodzielnie.
 
Warunkiem przystąpienia do projektu jest:
 1. Zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu projektu.
 2. Wyznaczenie nauczyciela, który zobowiąże się do koordynowania projektu z ramienia szkoły.
 3. Zgłoszenie szkoły jako uczestnika projektu poprzez wypełnienie i podpisanie przez osobę lub osoby upoważnione przez szkołę formularza zgłoszeniowego i odesłanie jego skanu drogą mailową 

 

FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY

 

 Po zakończonym projekcie wszystkim szkołom, które zrealizują projekt zostanie przesłany droga elektroniczną „Międzynarodowy Certyfikat Humanitarno –Edukacyjny ” zaświadczenie dla Koordynatora akcji i certyfikat instytucji, z którą zostanie nawiązana przyjaźń.

error: Content is protected !!
Skip to content

Zostaw swój numer, my oddzwonimy.